Search
Language
+31(0)598 656 600
Specialist in klimaatbeheersing sinds 1945

Mark Climate Technology wil bijdragen aan de energietransitie

waterstofgas

Producten Mark Climate Technology klaar voor waterstofgas (H2)

De energietransitie is hot. De meeste energie die we momenteel gebruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen. Het winnen hiervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie moet ervoor zorgen dat de klimaatverandering zoveel mogelijk wordt afgeremd.

In het streven om de komende jaren honderdduizenden gebouwen van aardgas af te koppelen, zal waterstofgas een waardevolle bijdrage leveren. Ook Mark Climate Technology houdt zich hiermee bezig. Momenteel richt het Veendamse bedrijf zich op de ontwikkeling van luchtverwarmers op waterstofgas.

Uit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse gasnetwerk ook geschikt is voor waterstof. Met een ongekend dicht Nederlands netwerk biedt dit enorme mogelijkheden voor de toekomst. Luchtverwarmers op waterstofgas staan echter nog in de kinderschoenen.

Recent is Mark Climate Technology begonnen met de eerste testen. De verbrandingseigenschappen van waterstof verschillen enorm met dat van het bekende aardgas. Zo is o.a. de verbrandingssnelheid van waterstof veel hoger. De R&D afdeling onderzoekt dit en zorgt voor de benodigde aanpassingen.

De verwachting is om dit jaar de eerste Mark GS+ luchtverwarmers op waterstofgas te kunnen uitleveren. Aangezien de toestellen 100% CO2 neutraal zijn en geen uitstoot realiseren, zijn ze een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Momenteel zijn de GS+ luchtverwarmers al geschikt voor een gas waarbij 40% waterstofgas is toegevoegd.

co2 neutraal

© Mark 2022 | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Newsnet | Sitemap | Cookies