Terug

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten en gegevens is auteursrechterlijk door Mark Climate Technology beschermd. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mark Climate Technology.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Mark Climate Technology. Dit geldt ten aanzien van woord en beeld. Zonder schriftelijke toestemming van Mark Climate Technology is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Mark Climate Technology met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld.

Mark Climate Technology kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Mark Climate Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Mark Climate Technology niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de informatie daarvan verkregen. Dit geldt tevens voor eventuele (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website of delen daarvan is niet toegestaan.

Login

Mark Climate Technology geeft alleen schriftelijk recht om in te loggen, misbruikers zullen worden vervolgd.

Persoonlijke gegevens

Mark Climate Technology vermeld in haar Privacyverklaring hoe zij omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.

Contact

Contactpersoon(Vereist)
Adres
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.