Search
Language
+31(0)598 656 600
Specialist in klimaatbeheersing sinds 1945

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten en gegevens is auteursrechterlijk door Mark Climate Technology beschermd. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mark Climate Technology.

Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Mark Climate Technology. Dit geldt ten aanzien van woord en beeld. Zonder schriftelijke toestemming van Mark Climate Technology is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Mark Climate Technology met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld.
Mark Climate Technology kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.
Mark Climate Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Mark Climate Technology niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de informatie daarvan verkregen. Dit geldt tevens voor eventuele (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website of delen daarvan is niet toegestaan.

Login
Mark Climate Technology geeft alleen schriftelijk recht om in te loggen, misbruikers zullen worden vervolgd.

Persoonlijke gegevens
Mark Climate Technology zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.
Mark Climate Technology houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.

© Mark 2022 | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Newsnet | Sitemap | Cookies