Search
Language
+31(0)598 656 600
Specialist in klimaatbeheersing sinds 1945

Schoolventilatie

Stock schoolbureau

Een optimaal binnenklimaat voor elke klaslokaal

In veel scholen is het binnenmilieu ondermaats. Dit heeft een negatieve invloed op de leerprestaties en gezondheid van leerlingen en leerkrachten. In 2015 heeft het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) daarom het Programma van Eisen Frisse Scholen in het leven geroepen.

Wat is een “Frisse School”?

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Een slechte kwaliteit van het binnenklimaat leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter en oververhitting in de zomer.

Programma van Eisen Frisse Scholen

Het Programma van Eisen Frisse Scholen biedt handvaten voor scholen en schoolbesturen om eisen te stellen aan het ontwerp en de installaties bij verbouw of nieuwbouw. In het PvE worden richtlijnen gegeven over hoe er een optimaal en energiezuinig binnenklimaat gerealiseerd kan worden.

Het Programma van Eisen Frisse Scholen is onderverdeeld in drie klasses: C (voldoende), B (goed) en A (zeer goed). Het RVO adviseert bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties uit te gaan van Klasse B. Hiermee kiest u voor een goede verhouding tussen kwaliteit, toekomstbestendigheid én kosten.

SUVIS: Subsidie voor ventilatie in scholen

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Ook om de verspreiding van corona te beperken is een goed ventilatiesysteem belangrijk. Het RVO heeft daarom het budget van de SUVIS-regeling in 2021 opgehoogd met € 100 miljoen. Omdat er nog budget is, blijft het mogelijk de SUVIS-subsidie aan te vragen tot en met 30 april 2022.

Mark biedt de oplossing

Mark Climate Technology is al 75 jaar specialist in klimaatbeheersing. Vanuit onze fabriek in Nederland leveren wij een toonaangevend assortiment voor verwarming, koeling en ventilatie. Op het gebied van schoolventilatie kan onze Mark Airstream warmteterugwin-unit volledig aan de eisen van Klasse A van het PvE voldoen (mits goed geselecteerd en geprojecteerd).

Mark Climate Technology denkt graag met u mee over de perfecte ventilatie-oplossing voor uw school of gebouw. Neem contact met ons op via tel. +31(0)598 656 600 of info@mark.nl en wij voorzien u van een passend en vrijblijvend advies.

Download onze Flyer over Schoolventilatie voor meer informatie

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu

© Mark 2022 | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Newsnet | Sitemap | Cookies